"De Hoppepluk"
    Als u zich afvraagt wat die achtergrond muziek was die u hoorde tijdens het laden van onze webstek, dan hebt u hier het antwoord.

    Dat lied is "De Hoppepluk", ons Poperings lijflied. Het lied is afkomstig uit de operette "In den Hommelpluk" en wordt omschreven als "een luimig zangspel in vier bedrijven". Het libretto is van de hand van Emiel Serroen (1875-196.), hoofdonderwijzer in Staden; de muziek werd gecomponeerd door zijn vriend Albert Lietaert (1882-1963), onderwijzer te Tielt en dirigent van de lokale fanfare. De eerste opvoering had plaats te Staden op 8 november 1931.

    De fragmenten die u hoort zijn een opname van de geslaagde uitvoeringen op 17 & 18 november 1994. Het is het werk van amateurs, allen uit het Poperingse, en geregistreerd tijdens hun optreden in de "Maeke-Blydezaal".


   Refrein1

   Als wij de schoenen tatsen
   Om naar de pluk te gaan
   En staan met de bazatsen
   Om onze rug gelaan;
   Dan jaagt van aandoeninge,
   Ons hartje naar t geluk
   Naar t land van Poperinge
   En van den hommelpluk

   Strofe 1

   Als wij door dhommeldreven,
   Ons boerenhof zien staan,
   Dan voelen wij ons leven
   Van plukker opengaan.
   Ik jubel dan en k zinge,
   In joelende geluk:
   Van t land van Poperinge,
   En van den hommelpluk

   Strofe 2

   De boeren komen tegen,
   Uit schuur en huis en stal,
   Ze groeten ons genegen,
   En t is dan koffiebal.
   Ik drinke dan en k springe,
   Een dans van zot geluk:
   In t land van Poperinge
   En van den hommelpluk.

   Refrein 2

   Als wij de schoenen tatsen
   Om naar de pluk te gaan,
   En wij met de bazatsen
   In t Westland komen aan,
   Dan is t een wemelinge
   Van blij geweld en druk
   In t land van Poperinge
   En van den hommelpluk