pathinfo : /website/rpnew.nsf/webpage/omkadering.html http_referer : refencoded: googlesearch htmlfrontmatter v2attach 0 dit seizoen : 2024-2025 host : www.roepovo.be:8080nl
Omkadering
Markeerders Frans Jonckiere
  Luc Dewulf

 

Rik Samyn  

Webmaster

Jan Van Meirvenne
     
     

 

   

Roepovo A - (3e Nationale)

 

Trainer-Coach

 

 

  Marc Van Criekinge  

 

Ploegverantwoordelijke

 

Martin Schoonaert

 

 

 

 
     

Roepovo B - (Promo 2)
 

 
Trainer-Coach Nick Notredame  
Ploegverantwoorelijke Rik Notredame

Roepovo C - (Promo 3)

   
Trainer-Coach 
Dries Sergier
 
Ploegverantwoordelijke   Ann Laheye       
 
 
Jeugdcoördinator en Aanspreekpunt integriteit Gilles D'Hooghe
Gilles D'Hooghe is ons aanspreekpunt integriteit (API), een vertrouwenspersoon en een eerste aanspreekpunt waarbij je terecht kan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.
Zowel spelers, ouders, begeleiders of andere betrokkenen kunnen bij hem terecht met een vraag, vermoeden of klacht. 
Gilles kan je bereiken via 0472 44 64 13.
Er zijn ook API werkzaam binnen Volley Vlaanderen. Indien je wenst, kan je ook met hen contact nemen: Kristof De Loose, Hanne Claessens of Joeri Van de Wiele zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@ volleyvlaanderen.be of
02 257 16 29.
Alle info lees je ook op Gezondheid en ethiek - Federatie-API | Volley Vlaanderen
   
 

U15

 
Trainer-Coach Dries Vitse  
ploegverantwoordelijke    

 

                                    

 
volleybalschool - U9-U11    

Trainers Luc De Deyne, Wannes Alleweireldt, Liam D'alleine en Jonas Wyffels

 

 

 

 

2024 - Roepovo Poperinge - Privacy Policy